24 Hours of Daytona

Daytona International Speedway - Daytona Beach, FL (US)